Kamalo Sapana

Every Wednesday from 12:00pm to 1:00pm and rebroadcast from 9:00pm to 10:00pm – hosted by Kamala Shrestha
हरेक बुधवार १२ देखि १ बजे सम्म र पुन प्रशारण सोमवार ९ देखि १० बजे सम्म कमला श्रेष्ठको साथमा सुन्न सक्नुहुनेछ ।