Teenage Hour

Every Wednesday from 5:00pm to 6:00pm and rebroadcast on Saturday 11:00am to 12:00pm – hosted by Sailesh KC
हरेक बुधवार ५ देखि ६ बजे सम्म र पुन प्रशारण शनिवार ११ देखि १२ बजे सम्म शैलेस केसीको साथमा सुन्न सक्नुहुनेछ