Friday

Jagaran
-
Meera

Haalkhabar News
-
Haalkhabar News Desk

Morning Show
-

Nepali National Songs
-

Ghatana Khabar
-

Nepali Pop Songs
-

Lok Dhukdhuki
-
Shivaram

Nepali Film Songs
-

Hindi Remix Songs
-

Anything Goes
-
Mike

Sangeet Rojaiko
-
Elisa & Kabita

Nepali Modern Songs
-

Friday Hungama
-
Sagar

Prativa Prasfutan
-
Ranju

Haalkhabar
-
Haalkhabar News Desk

Sai Bhakti Sudha
-

Nepali Film Songs
-

Antarmann Ka Katha
-
Suzu

Sadabahar
-
Manju