नौलो तरङ्ग

Every Sunday from 3:00pm to 4:00pm and rebroadcast on Wednesday from 11:00am to 12:00pm – hosted by Sabina Karki
हरेक हप्ता आइतबार ३ देखि ४ बजे र पुन प्रसारण बुधबार ११ देखि १२ बजे सम्म सबिना कार्कीको साथमा सुन्न सक्नुहुनेछ ।